2013/03/04

Ingelesezko fonetika lantzeko baliabide batzuk

Ship or Sheep izeneko orrialde honetan gutxienezko bikote fonetikoak aurkezten dira. 

Oxford University Press: New File.
  • Web gune honek ingelesaren fonemak eta haiei dagozkien ikus fonetikoak eta adibideak ikus eta entzun daitezke. 


  • Stress monsters jokoa hitz batean azentua zein silabatan dagoen praktikatzeko pentsatuta dago. 


Learn English Kids (British Council) web guneak ere ortografia eta fonetika lantzeko zenbait baliabide ditu. 


  • Tricky words. Fonemen inguruan antolatutako zenbait ariketa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario